The Cambridge companion naar evangelische theologie

Godsdienst Admin November 28, 2016 0 23
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

1. Definitie en zoek 'evangelicalisme' Timothy Larsen
Deel 1. Evangelie en de christelijke leer:
2. De Drie-enige God van het Evangelie
Kevin J. Vanhoozer 3. Schrift en hermeneutiek Daniel J. Treier
4. Jezus Christus John Webster
5. menselijke persoon in de christelijke geschiedenis Cherith Fee Nordling
6. Rechtvaardiging en verzoening D. Stephen lange
7. Heilige Geest Terry L. Cross
8. bekering en heiliging Mi-Yon Chung
9. de kerk in evangelische theologie en praktijk Leanne van Dyk
deel 2. de context van de evangelische theologie:
10. evangelische theologie en cultuur A. William Dyrness
11. evangelische theologie en gender Elaine Storkey
12. Race, en de l ' dood-ervaring: theologisch evalueren Amerikaans evangelicalisme J. Kameron Carter
13. evangelische theologie en religies Veli-Matti Kärkkäinen
14. evangelische theologie in Afrikaanse contexten Tite Tienou
15. evangelische theologie in de Aziatische context Simon Chan
16. Britse (en Europese) evangelische theologie Stephen R. Holmes
17. evangelische theologie in Latijns-Amerikaanse context C. René Padilla
18. evangelische theologie in Noord-Amerika Timothy George contexten.

(0)
(0)