Definieer de volgende voorwaarden en teken een voorbeeld van ...

Chemie Admin November 26, 2016 0 22
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Definieer de volgende voorwaarden en Teken een voorbeeld van elk gebruik van organische moleculen:

apolaire Van der Waal interactions, dipolaire interacties waterstofbinding.

Wat is de functie van de silicagel TLC in het experiment?

We gebruikten chloroform: isopropanol en ethylacetaat: azijnzuur De oplosmiddelen TLC laboratorium zuur om de Rf waarden van aspirine verkrijgen en ibuprofen. Welk verschil maakt trend verstandig? ook uitleggen de trend op het gebied van chemie en moleculaire structuur involeved interacties tussen de analyt, de vaste fase en de mobiele fase.

Dit zijn de resultaten die ik kreeg.

Chloroform: alcohol aspirine isopropilico> Rf = 0,79 en Ibuprofen = 0,85

Thanks a lot!

(0)
(0)